פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Team

The Know How Team, this is where you get all the Technical assistance.

 Billing Team

All payments issues should be directed to this department, from invoices, suspension and reminders.

 Marketing and Sales Team

All enquiries on our Products and Services and new business please speak to this team.